Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl

TECHNOLOGIE

EMPOWERD BY INNOVATION

Nasze rozwiązania zapewniają unikalną analizę video opartą o deep learning oraz sieci neuronowe.

   

Moduł zawansowanego rozpoznawania twarzy

Moduł będzie pozwalał na rozpoznawanie osoby na podstawie twarzy i jej szczegółów znajdujących w określonym polu widzenia kamery. Podstawowe funkcjonalności:

 • Detekcja twarzy,
 • Rozpoznawanie i weryfikacja osób – porównanie rozpoznanej osoby z obecnością na białej i czarnej liście osób z informacja zwrotną,
 • Rozpoznanie twarzy pod kątem do +-60° w dowolnej osi. Wielkość twarzy od 60 pikseli szerokości w rozdzielczości analityki,
 • Dane osób w bazie danych zapisywane są jako model matematyczny z położeniem punktów biometrycznych (do 10 tysięcy punktów) oszczędzając przestrzeń dyskową oraz gwarantujących bezpieczeństwo przechowywanych danych. Na życzenie można przechowywać również zdjęcia osób w bazie,
 • Rejestrowanie wszystkich obrazów twarzy z datą i indeksem czasowym w postaci zdarzeń lub zdjęcia,
 • Rozpoznanie twarzy z ogromnych baz danych twarzy,
 • Porównanie stopnia pokrywania się (podobieństwa) w % dwóch twarzy,
 • Proste i szybkie przeszukiwanie historii,
 • Szerokie ramy wyszukiwania i raportowania,
 • Grupowanie osób,
 • Określaniem harmonogramów uprawnień do wejścia, dostępem czasowym oraz obsługą gości,
 • Rozpoznawanie odbywa się w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie parkingami

 • Zintegrowane rozwiązanie obsługujące różnorodne procesy zarządzania parkingami:
 • Zarządzanie miejscami postojowymi na bazie statycznych i mobilnych kamer
 • e-parking/ rozpoznawanie tablic w ruchu
 • Tradycyjne parkingi z rozpoznawaniem tablic i automatyką szlabanu

Funkcjonalność

 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych z kamer stacjonarnych, urządzeń mobilnych lub kamer montowanych na dachu pojazdów kontroli strefy płatnego parkowania, obsługa kilkudziesięciu krajów
 • Integracja z modułami biletowymi / parkometrami
 • Automatyczne otwieranie szlabanu / bramy dla pojazdów z dozwolonym wjazdem/wyjazdem
 • Klasyfikacja pojazdów
 • Wyznaczanie kierunku ruchu
 • Rozpoznawanie marki i modelu pojazdu
 • Rozpoznawanie koloru pojazdu
 • Możliwość weryfikacji tablicy rejestracyjnej z naklejką na szybie
 • Praca w różnych warunkach pogodowych

Rozwiązania analityczne dla podmiotów handlowych

Rozwiązania ecVision dla handlu detalicznego to kompletny pakiet produktów analitycznych opartych na sztucznej inteligencji. Zaprojektowane rozwiązanie wykorzystuje kamery CCTV w połączeniu z oprogramowaniem analitycznym do gromadzenia danych o działalności sklepu, trendach dotyczących klientów oraz zapewnia unikalną strukturę zapobiegania utracie przychodów.

Zapobieganie stratom i bezpieczeństwo

Moduł będzie pozwalał na rozpoznawanie osoby na podstawie twarzy i jej szczegółów znajdujących w określonym polu widzenia kamery. Podstawowe funkcjonalności:

 • Rozpoznawanie klientów z czarnej listy (na podstawie rozpoznawania twarzy przez ecV)
 • Monitorowanie określonych obszarów i stref
 • Wykrywanie podejrzanego zachowania - szukanie kamer, włóczenie się, zbieranie się w grupach, bieg, itd.
 • Wyzwalanie alarmów po zdefiniowanym zdarzeniu
 • Rozpoznawanie i wykrywanie produktów - produkt pobrany przez klienta jest rozpoznawany przez oprogramowanie, które jest równolegle zintegrowane z kasami fiskalnymi - ostrzeganie w przypadku zarejestrowania mniejszej ilości produktów niż pobrano
 • Monitorowanie komunikacji/poruszania się personelu
 • Wykrywanie oszustw w strefie kas (związane z osobami trzecimi i personelem)
 • Sterowanie wejściami/ wyjściami oraz śluzami
 • Wykrywanie upadku
 • Rozpoznawanie pozostawionych obiektów
 • Analiza wsteczna zapisu z kamer
 • Wirtualizacja całego obiektu

Analiza klientów i wsparcie operacyjnie /p>

 • Zliczanie klientów - zliczanie klientów i zaawansowane profilowanie (zliczanie w strefach,
 • Stopa retencji - raportowanie, jak często klienci wracają do określonej lokalizacji/ sieci detalicznej (na podstawie rozpoznawania twarzy)
 • Traffic/Heat Map – analiza, w jaki sposób konsumenci poruszają się po lokalizacjach. Oprogramowanie śledzi, gdzie ludzie spędzają czas i z jakimi produktami lub usługami mają kontakt. Identyfikacja zimnych/gorących miejsc i ogrodzeń́ mentalnych
 • Śledzenie klientów - wykrywanie przepływu klientów i definiowanie tras nawet dla pojedynczego klienta
 • Analizy kolejkowe - zliczanie klientów i analiza kolejki; definiowanie alertów dla pracowników
 • Rozpoznawanie płci i wieku
 • Rozpoznawanie emocji
 • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - wykrywanie pochodzenia gości
 • Analiza wsteczna zapisu z kamer