Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl
   

Oszczędność w zakresie usług bezpieczeństwa, dzięki otrzymaniu 40% ulgi z obowiązkowych składek na PFRON

AIS HOLDING, w związku ze spełnieniem kryteriów wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oferuje Kontrahentom odliczenia z obowiązkowych składek na PFRON, na poziomie 40% wartości faktury VAT za swoje usługi. O tę wartość zostanie pomniejszona kwotą, którą Kontrahent powinien w danym miesiącu przelać na konto PFRON.

Do odprowadzania składek na fundusz PFRON, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku, zobowiązany jest każdy pracodawca, zatrudniający powyżej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

40% to gwarantowana minimalna wysokość ulgi, która w zależności od wielu parametrów może być wyższa.

Poniżej przykładowa kalkulacja oszczędności wynikająca z możliwości wykorzystania ulgi przy usłudze:

1 PRACOWNIK OCHRONY – CAŁODOBOWO (kwota netto)