Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl

MONITORING WIZYJNY

TECHNOLOGY YOU
CAN TRUST

MonitoringWizyjny.com, marka należąca do AIS Holding zmienia wyobrażenie o współczesnym dozorze video i powszechnie stosowanej nazwie usługi monitoringu. Realizuje zakres wyspecjalizowanych usług wykorzystując wieloletnie doświadczenia międzynarodowych koncernów produkujących rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji

logom white

   

Ponad 30 -to letnia obecność w branży ochrony oraz nieustannie pogłębiana wiedza techniczna w połączeniu z systematyczną weryfikacją potrzeb klienta przełożyła się na efekt w postaci najskuteczniejszych systemów szybkiego reagowania i zapobiegania niebezpieczeństwom. Firma oferuje rozwiązania z zakresu detekcji ruchu, zdalnej wideo - weryfikacji, ochrony perymetrycznej, które informują o potencjalnych zagrożeniach przed wystąpieniem niepożądanego zdarzenia, dając użytkownikom cenny czas na odpowiednią reakcję.

Systemy bezpieczeństwa stosowane przez naszą firmę zostały zainstalowane m. in. w:

Stosowane przez nas analityka posiada cechy i funkcjonalności, które decydują o znaczącej przewadze technologicznej

minimalna przepustowość łącza do przesłania obrazu wysokiej jakości oraz zapisu

40 krotnie większa wydajność rejestratorów i serwerów

zaawansowana analiza obrazu efektywność analizy 99% w rozdzielczości kamery w czasie rzeczywistym

ilość kamer na pojedynczy NVR nieograniczona na serwer

ilość obsługiwanych formatów wideo

 

Połączenie decyzyjności człowieka z niezawodnością elektronicznych systemów zabezpieczeń, wykorzystujących innowacyjne algorytmy analizy obrazu, spowodowało, że ochrona obiektów może być dużo skuteczniejsza i tańsza. MonitoringWizyjny.com, dzięki doświadczonej kadrze i nowoczesnemu, niezależnemu centrum monitorowania, jest w stanie na tyle spersonalizować usługę, aby jej implementacja możliwa była w każdej nieruchomości i dopasowana do potrzeb każdego Klienta.

Wirtualne obchody są często usługą wspomagającą lokalnego pracownika ochrony. W przypadku obiektów bez ochrony fizycznej, operatorzy najczęściej podczas realizacji usługi wirtualnego obchodu mają do dyspozycji system głośników, który umożliwia im bardzo szybką interwencję. Usługa ta jest podstawowym elementem zoptymalizowanych systemów ochrony w nieruchomościach mieszkalnych, w których standardowy obchód pracownika ochrony zostaje zastąpiony obchodem wirtualnym. Usługa nie wymaga łącza internetowego o wyjątkowo dużej przepustowości.

Wideo-weryfikacja stref alarmowych jest usługą polegającą na prewencyjnej kontroli wytypowanych miejsc w sytuacji zaistnienia ruchu w tych strefach. Weryfikacja nie jest równoznaczna z alarmem. Jej celem jest zwrócenie uwagi operatora na odpowiedni obraz w odpowiednim czasie oraz wygenerowanie obrazów z PRE-ALARMU, dzięki któremu operator dysponuje pełną wiedzą, niezbędną do zastosowanie właściwej procedury. System wyświetla również plan obiektu z informacją o miejscu naruszenia strefy alarmowej.

Monitoring alarmowy z inteligentną analizą obrazu jest usługą znacznie rozszerzającą zakres możliwości obsługi wizji w ramach weryfikacji alarmowej. Schemat działania jest analogiczny do usługi wideo-weryfikacji stref alarmowych. Różnicą jest jednak brak potrzeby stosowania urządzeń systemu alarmowego. Usługa realizowana jest wyłącznie w oparciu o system kamer oraz specjalistyczne oprogramowanie dobrane do konkretnych potrzeb danego obiektu. Dzięki różnym algorytmom system na podstawie analizy obrazu ocenia, które zdarzenia wymagają interwencji.

 

Zalety rozwiązań realizowanych przez MonitoringWizyjny.com

Inteligentna analiza obrazu

W odpowiedzi na systematycznie rosnące koszty, związane z tradycyjną formą ochrony, realizowaną najczęściej fizycznie przez pracowników, wystąpiło duże zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania pozwalające na optymalizację budżetów przeznaczanych na tę usługę.

Wygenerowanie oszczędności lub zatrzymanie corocznego wzrostu kosztów uwarunkowane jest jednak skutecznością proponowanych rozwiązań, która powinna pozwolić przynajmniej na utrzymanie dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa chronionych nieruchomości.

Dzięki usłudze monitoringu wizyjnego wykorzystującej najnowsze algorytmy do inteligentnej analizy obrazu istnieje możliwość przejęcia większości obowiązków realizowanych dotychczas przez pracowników ochrony stacjonarnej. Co więcej odpowiednia konfiguracja systemów CCTV, SSWiN oraz specjalistycznego oprogramowania pozwala na osiągnięcie 100% skuteczności w obsłudze obserwowanych obrazów z kamer. Tak więc, połączenie skuteczności techniki oraz decyzyjności człowieka – doświadczonego operatora centrum monitoringu, jest rozwiązaniem synergicznym i optymalnym.

Zakres usług monitoringu wizyjnego jest dobierany indywidualnie do każdej nieruchomości. Rekomendacja zakresu następuje na podstawie raportu z wizji obiektu, ocenie ryzyka i analizie dotychczasowego systemu bezpieczeństwa. Usługi mogą być również wytypowane pod kątem konkretnego budżetu Klienta. W mieszanych systemach ochrony, usługi monitoringu wizyjnego są narzędziem wspomagającym pracowników obiektowych, a także bardzo skutecznym narzędziem kontroli poprawności pełnionych przez nich obowiązków.

Inteligentna analiza obrazu – skuteczność techniki i decyzyjność człowieka

Inteligentne wykrywanie ruchu

Pozwala na rozróżnienie ruchu wywołanego czynnikami naturalnymi (np. wiatru poruszającego drzewem) od ruchu niepożądanego. Znacząco obniża liczbę fałszywych alarmów.

Strefowa detekcja ruchu

Alarm wywoływany jest wykryciem ruchu w określonej strefie, ustalonej indywidualnie przez administratora, co pozwala na ograniczenie liczby niepotrzebnych alarmów.

Wirtualna recepcja

Funkcja umożliwiająca realizację zadań tradycyjnej recepcji z zachowaniem pełnej funkcjonalności kontroli dostępu do pomieszczeń. alarmów.

Nadzór nad systemami P. POŻ

Funkcja umożliwiająca przejęcie nadzoru operatorskiego nad powiadomieniami z systemu PPOŻ. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik ochrony fizycznej obsługujący lokalnie system PPOŻ może bez ryzyka opuścić pomieszczenie, w którym system jest zlokalizowany.

Zdalne sterowanie automatyką

Funkcja umożliwiająca sterowanie urządzeniami wejścia/wyjścia poprzez klikanie w nie na obrazie z kamery (np. kliknięcie szlabanu spowoduje jego podniesienie).

Detekcja zdarzenia np. dymu i ognia

Funkcja pozwala na wykrycie pojawienia się ognia w bardzo wczesnym stadium - w fazie iskry. Tradycyjny czujnik zareaguje po około 3 minutach, a detektor w kamerze już po 30 sekundach.

Maska prywatności

Funkcja umożliwiająca zakrycie fragmentów obrazu i blokowanie hasłem dostępu do nich. Funkcja służy najczęściej zabezpieczeniu prywatności osób, których własność znajduje się w polu widzenia kamery.

Detekcja przekroczenia linii

Funkcja detekcji przekroczenia przez obiekt zdefiniowanej linii czy wejścia w chroniony obszar, pozwala szybko zauważyć niebezpieczną sytuację, np. przekroczenie linii bezpieczeństwa na peronie kolejowym.

Wykrywanie potencjalnego sabotażu

Funkcja ta wywołuje alarm natychmiast po wykryciu dowolnej próby manipulacji kamery - zasłonięcia obiektywu, zmiany ostrości lub pozycji czy zamalowania obiektywu farbą w sprayu.

Wykrywanie kradzieży przedmiotów

Funkcja alarmowa służąca do powiadamiania lub automatycznego reagowania w przypadku zniknięcia obiektu zaznaczonego na obrazie.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Funkcja ta najczęściej wykorzystywana jest do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, które następnie porównywane są z bazą danych. Stosowana w połączeniu z automatycznym otwieraniem bramy lub szlabanu.

Liczenie osób w kadrze

System opiera się na analizie obrazu z wykorzystaniem tzw. wirtualnych linii licznikowych. Przekroczenie takiej linii przez przemieszczający się obiekt skutkuje zliczeniem. Dzięki rozróżnieniu kierunków, liczone osoby dzielone są na wchodzące i wychodzące.

Śledzenie obiektów

Funkcja ta pozwalana śledzenie ruchomych obiektów w czasie rzeczywistym. Umożliwia operatorowi podjęcie innych czynności bez ryzyka zagubienia obiektu na obserwowanym obrazie.

Nieproszeni goście

Funkcja Loiter Trace to algorytm pozwalający na wykrycie osób pozostających w danej strefie dłużej niż zaprogramowany, ustalony czas. Dzięki niej, możliwe jest wykrycie oraz śledzenie intruza w tłumie osób.

 

PRE-ALARM bezbłędna ocena sytuacji

Funkcja PRE-ALARMU, czyli kilkunastosekundowego filmu sprzed, z momentu oraz z chwili po naruszeniu danej strefy oraz 3 automatyczne zdjęcia, pokazujące sam moment wyzwolenia alarmu ze strefy.

Dzięki tej funkcji, w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, operator dokładnie wie jaki był powód wyzwolenia alarmu. Bez PRE-ALARMU, nawet bardzo szybka reakcja operatora może skutkować jedynie obserwacją strefy alarmu w czasie teraźniejszym oraz próbą wyszukania potencjalnego zagrożenia na innych obrazach, co nie daje żadnej gwarancji skuteczności.

Operator dzięki funkcji PRE-ALARMU zawsze właściwie zdiagnozuje zdarzenie i zastosuje odpowiednią procedurę.

Dostęp on-line z dowolnego miejsca

Darmowa aplikacja, dostępna w App Store, umożliwia użytkownikowi zdalne przeglądanie obrazu. Może zrobić to z dowolnego miejsca, w którym aktualnie się znajduje za pośrednictwem rejestratora nagrań z kamer zainstalowanych w chronionym obiekcie. Aplikacja posiada funkcję powiadomień o zdarzeniach oraz komunikacji głosowej poprzez lokalny system audio. Dla szybkiej weryfikacji zdarzeń oraz poprawnej identyfikacji zagrożeń, w aplikacji dostępny jest także PRE-ALARMU, czyli sekwencja zdjęć z momentu zaistnienia alarmu.