Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl

FIRMA

BEST PARTNER IN BUSINESS
SECURITY

Zapewniamy bezpieczeństwo Twojego biznesu. Nasze wieloletnie doświadczenie, potencjał techniczny i organizacyjny oraz kompetencje kadry menedżerskiej kwalifikują nas jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

   

Advanced Integrated Solutions Holding ( AIS ) to to firma specjalizująca się w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa biznesu. Dążymy do zastania liderem branży ochrony w Polsce, a nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku ochrony sprawia, że stajemy się coraz bardziej zaufaną marką oferującą kompleksowe z tej dziedziny rozwiązania. Pozycja naszej firmy to przede wszystkim zasługa doskonale przygotowanej do swojego zawodu kadry menadżerskiej, która kwalifikacje i najwyższej klasy kompetencje zdobyła w wielu renomowanych firmach, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Od wielu lat współpracujemy ponadto z kilkoma sektorami, analizując zagrożenia i zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i ochronę dzięki skrupulatnie wypracowanym procedurom. Są to m.in.:


centra handlowe

obiekty biurowe

firmy produkcyjne
i logistyczne

osiedla mieszkaniowe

banki
iss ikonki 055placówki medyczne

 

Ciągły wzrost zaufania do marki AIS HOLDING w perspektywie lat wpływa na wynik ekonomiczny i znaczny majątek Spółki. Wartością, którą kierujemy się w naszej pracy, jest odpowiedzialność i wiarygodność finansowa - każdego z naszych klientów traktujemy jak partnera biznesowego.

Nowoczesne technologie

Wieloletnia działalność i zdobyte w tym czasie doświadczenie nauczyły nas, że oprócz sprawdzonych i wypróbowanych metod, niezbędne jest także posługiwanie się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, gwarantującymi najwyższy stopień ochrony.

AIS Holding nie jest i nigdy nie będzie firmą spoczywającą na laurach. Ani na chwilę nie zwalniamy tempa, stawiając na nieustanny rozwój, podnoszenie jakości naszych usług oraz wprowadzanie niezawodnych systemów, mających za zadanie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszych klientów.

Obecnie w swoim zakresie posiadamy m.in. nowoczesną stację monitoringu wizyjnego, która wykorzystuje innowacyjne systemy analityczne stworzone przez międzynarodowe koncerny zajmujące się bezpieczeństwem.

Z rozwiązań wykorzystywanych w AIS Holding skorzystało wiele firm zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in.:

Dla naszych klientów wprowadzamy także innowacyjne systemy raportowe wykorzystujące najnowsze technologie w realizacji codziennych zadań. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, rozwiązania te służą jako efektywne wsparcie dla doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony.

Międzynarodowe standardy

Wdrażamy systemy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym zgodne z międzynarodowymi standardami. Podstawą jest BS 16000:2015 - Security management - Strategic and operational guidlines, wydany przez British Standards Institution. Cała nasza kadra zarządcza szkolona jest z wymagań i postanowień tego standardu w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochronyz siedzibą w Londynie. O standardzienaszych usług świadczą także podsiadane przez naszą firmę certyfikaty ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.

Nad zgodnością systemów ze standardami czuwa nasz ekspert z zakresu tworzenia, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, który jest członkiem między innymi

BSI (British Standards Institution) czy BCI (Business Continuity Institue), gdzie bierze aktywny udział w dyskusjach i konsultowaniu nowych standardów w tym również norm ISO

Wykwalifikowana kadra

Motorem napędowym naszego przedsiębiorstwa są zatrudnieni w nim pracownicy. Ich profesjonalne przygotowanie do realizacji powierzonych im zadań to dla nas kwestia priorytetowa, na którą nie szczędzimy sił, środków ani energii.

Każdy członek naszej kadry organizującej i nadzorującej wykonywanie świadczonych usług jest wpisany na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, poświadczającą jego kompetencje.


Koncesje i współpraca

AIS Holding posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony mienia, udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony.

Jesteśmy właścicielem ogólnopolskiej firmy zajmującej się monitoringiem wizyjnym i inteligentną analizą obrazu Monitoringwizyjny.com.

 
 

Zakres świadczonych usług

W swojej ofercie posiadamy cały pakiet usług związanych z OCHRONĄ OSÓB I MIENIA. Do naszych kompetencji należy:

 • Ochrona fizyczna obiektów,
 • Monitoring wizyjny,
 • Montaż systemów bezpieczeństwa,
 • Innowacyjne systemy raportujące On-line,
 • Audyty bezpieczeństwa ochrony fizycznej,
 • Audyty bezpieczeństwa PPOŻ,
 • Zapobieganie stratom w łańcuchu dostaw,
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa,
 • Detektywistyka,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Profesjonalna ochrona eventów i imprez,
 • Ochrona danych osobowych RODO,
 • Systemy zarządzania ciągłością̨ działania (BCM - Business Continuity Management),
 • Usługi porządkowe.
 

Misja i wizja

WIARYGODNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

rzetelnosc

PROFESJONALIZM

profesjonalizm

Te trzy nadrzędne wartości to wyznaczniki naszej misji w AIS Holding,  którą sumiennie realizujemy od początku założenia firmy poprzez:

Działalność naszej organizacji opiera się także na trzech podstawowych kryteriach:

Naszym klientom zapewniamy tylko i wyłącznie produkty oraz usługi najwyższej jakości, zgodne z ich wymaganiami oraz oczekiwaniami.

W codziennej pracy nie zapominamy również o maksymalnym bezpieczeństwie. Naszą nadrzędną misją jest zminimalizowanie ryzyka napadów oraz ataków terrorystycznych poprzez dbanie o nieustanny rozwój, wysoki standard świadczonych usług oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony.
 
 

Strategia działania

Naszym celem, który z powodzeniem realizujemy od wielu lat jest budowanie marki w oparciu o wartości, które czynią z AIS Holding odpowiedzialną i rzetelną firmę dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowników oraz klientów

Jednym z najważniejszych priorytetów jest dla nas tworzenie stabilnej, solidnej marki o niekwestionowanej renomie. W dzisiejszych czasach, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz dostarczyć im niezawodne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, korzystamy tylko i wyłącznie z nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Obecna struktura i pozycja AIS Holding to efekt wieloletniej działalności na rynku polskim i zagranicznym. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że sukces firmy tworzą przede wszystkim jej wierni i zadowoleni klienci, a także oddani i w pełni zaangażowani w realizowanie powierzonych im zadań pracownicy.

To właśnie dlatego w swoich działaniach skupiamy się na tych dwóch wzajemnie oddziałujących na siebie grupach. Dbamy o budowanie długoterminowych relacji z naszymi kontrahentami, którzy na każdym etapie inwestycji mogą liczyć na fachową pomoc oraz wsparcie naszych specjalistów.

Realizowanie powyższych celów odbywa się poprzez oferowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa przez wykwalifikowaną kadrę oraz regularnie szkolny personel. AIS Holding zajmuje się:

Osiąganie założonych przez naszą firmę celów jest także możliwie dzięki:

 
 

Nasze Wartości

Kultura naszej organizacji kształtowana jest przez kluczowe wartości, będące integralną częścią wszystkiego, co robimy. To właśnie one pomagają nam we właściwy sposób kierować firmą, kształtować określony sposób pracy, wspierać naszych pracowników, jednoczyć ich, jak i różnicować.

W AIS Holding wiemy, że sukces prowadzonej przez nas organizacji to sukces naszych pracowników. Każdego dnia dbamy zatem o ich rozwój, tak, aby w jak najlepszym stopniu byli oni przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Z naszej strony pragniemy natomiast zagwarantować im efektywną komunikację i skuteczny przepływ informacji zwrotnych, które w konstruktywny, a także pełen szacunku sposób, pomogą im jeszcze dokładniej i sprawniej realizować kolejne zadania.

Na maksymalne zaangażowanie naszego zespołu wpływa również panująca w firmie atmosfera. Dążymy do tego, aby była ona inspirująca, przyjazna i zachęcająca do działania na każdy etapie przeprowadzanych inwestycji. Chcemy także, aby nasi pracownicy odnosili swoje własne, prywatne sukcesy i nieustannie czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy. Wierzmy bowiem w to, że przejmując osobistą odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, każdy z nas przyczynia się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Wszystkie powyższe ambitne działania służą jednemu celowi — utrzymaniu w przyszłości pozycji jednego z wiodących przedsiębiorstw na rynku bezpieczeństwa. Pragniemy, aby nasi klienci, wszystkie zainteresowane strony, jak i całe społeczeństwo w relacjach z nami nie tylko czuły, ale miały także stuprocentową pewność, że AIS Holding to firma godna zaufania, niezawodna w swoich działaniach i doskonale przygotowana do każdej inwestycji.

Aby stawić czoła temu wyzwaniu, utrzymać obecną pozycję, nie tylko biznesową, ale przede wszystkim społeczną musimy być zespołem, który błyskawicznie rozpoznaje nowe szanse i wie, jak we właściwy sposób wykorzystać je z korzyścią dla całej firmy, nie zapominając przy tym o nadrzędnych wartościach obowiązujących w AIS Holding.

 
 

Social and Corporate Responsibility

Kluczowym elementem strategii AIS Holding jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility), czyli budowanie marki z uwzględnieniem interesów społecznych oraz korporacyjnych. Odpowiednie relacje z pracownikami oraz poszczególnymi interesariuszami są bardzo mocno osadzone w procesach naszej firmy, począwszy rekrutacji, aż po działania sprzedażowe i realizację kontraktów.

W jaki sposób realizujemy kluczowe standardy CSR?

Jesteśmy firmą działającą w sposób etyczny, bezpieczny oraz zgodny z przyjętymi wartościami i standardami. Oczekujemy zatem, że nasi menadżerowie oraz współpracownicy będą przestrzegać przyjętych wzorców, oraz stosować się do obowiązujących reguł, niezależnie od roli, jaką odgrywają w firmie. Naszym zobowiązaniem jest natomiast  zapewnienie im uczciwego wynagrodzenia za podjętą pracę oraz możliwości szkolenia i rozwoju kariery zawodowej.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że środowisko pracy naszych pracowników jest z natury niebezpieczne. Narażenie na liczne ryzyka, takie jak utrata zdrowia, a nawet życia powoduje, że każdemu z nich pragniemy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo poprzez wyposażenie w odpowiednie do pracy narzędzia i ubrania ochronne, a także regularne szkolenia.

AIS Holding gwarantuje wysokiej jakości usługi sprzątania, z dbałością nie tylko o nasze zdrowie, ale także o nasze środowisko poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju.

Badania dowodzą, że poprawa jakości środowiska wewnętrznego w budynku sprzyja wydajności i zmniejsza absencję wśród pracowników oraz ogranicza problemy zdrowotne. Tym samym pracownicy Państwa firmy są bardziej produktywni, jeżeli przebywają w czystym i „zielonym” otoczeniu. Współpracując z nami macie Państwo pewność, że wszystkie produkty używane przez naszą firmę są przyjazne dla środowiska.

Nasz GREEN STANDARD obejmuje

 
 
 

Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie nasze działania realizujemy z zachowaniem najwyższego, praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Bezpieczeństwo naszych klientów traktujemy na równi z interesem handlowym spółki, czyniąc je priorytetowym celem strategii rynkowej i organizacyjnej.

W AIS Holding kierujemy się i inspirujemy naszą wizją „tworzenia bezpieczniejszego, codziennego życia dla wielu osób”, naszym pomysłem na prowadzenie działalności i naszymi wartościami. Łącznie opisują one i promują długoterminową perspektywę w zakresie prowadzenia dobrej działalności oraz pomagają w budowaniu wysokiego stopnia zaufania oraz solidnych i trwałych relacji.

Dążąc do osiągnięcia pozycji lidera wśród europejskich firm zajmujących się bezpieczeństwem wizyjnym zapewniamy warunki rozwoju dla naszych pracowników oraz satysfakcję naszych klientów.

Ten nadrzędny cel realizujemy:

Polityka bezpieczeństwa AIS Holding podlega aktualizacji. W zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa elektronicznego oraz fizycznego.