Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl
   

AIS Holding przy współpracy z Europejską Akademią Bezpieczeństwa oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Obrony w Warszawie oferuje pełny pakiet szkoleń z zakresu bezpieczeństwa biznesu. Posiadamy nowoczesne centrum szkoleniowe oraz współpracujemy z grupą ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się profesjonalnym prowadzeniem szkoleń.

W unikalny sposób łączymy wiedzę o edukacji osób dorosłych, z wiedzą ekspercką, wyniesioną z setek projektów polegających na wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsłudze kryzysów, zdarzeń kryzysowych i incydentów, realizacji dedykowanych programów edukacyjnych. Zrealizowaliśmy programy edukacyjne i szkolenia w ramach usług w bezpieczeństwie. Teraz postanowiliśmy otworzyć się na klientów, którzy potrzebują tylko form edukacyjnych i w ten sposób możemy uzupełnić ich systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Dzięki temu pomagamy naszym klientom dokładnie określić potrzeby szkoleniowe, a co za tym idzie sposób i formę dostarczenia wiedzy bądź wypracowania umiejętności lub jeśli nasze obecne szkolenia realizują te potrzeby, uszczegóławiamy program i ćwiczenia na warsztaty.

Sektory i branże

Przemysł i produkcja

Profesjonalne szkolenia z branży przemysłu i produkcji. Posiadamy bogate doświadczenie w szkoleniach z bezpieczeństwa żywności (HACCP), ochrony przeciwpożarowej i ATEX, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wielu innych tematyk, dostosowanych do Państwa potrzeb.

Handel i usługi

Z przyjemnością przeszkolimy specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w handlu i usługach. Nasi specjaliści szkolą m.in. z rozwiązań systemowych, działań prewencyjnych i tworzenia skutecznych systemów minimalizujących straty.

Finanse i bankowość

Szkolenia z tej branży kierujemy zarówno do banków komercyjnych jak i instytucji państwowych. Wśród uczestników naszych szkoleń byli min. pracownicy departamentu bezpieczeństwa. Szkolenia oparte są o międzynarodowe standardy, praktyczne rozwiązania krajowe takie jak np. rekomendacje czy wytycznych KNF.

Sektor energetyczny

Sektor energetyczny obejmuje wydobycie surowców, ich przetwórstwo oraz przemysł. Infrastruktura krytyczna to nasza specjalność. Wśród naszych klientów znalazły się największe firmy energetyczne w kraju i za granicą. Uaktualniliśmy i poszerzyliśmy wiedzę wielu specjalistów i ekspertów tego sektora m.in o Dyrektywy SEVESO.

Transport i logistyka

Transport i logistyka, w tym wyzwania łańcucha dostaw czy pracy operatorów logistycznych to obszerne tematy, które wciąż potrzebują specjalistów. Nasze szkolenia przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo magazynów oraz odpowiedzialnych za transport.

Formy szkolenia

Rodzaje szkoleń

 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Szkolenia Antyterrorystyczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawo karne i wykroczeń dla menedżerów bezpieczeństwa
 • Manager Ochrony Fizycznej
 • Audytor RODO
 • Audytor Wewnętrzny ISO 27 001
 • Audytor Ochrony Fizycznej
 • Specjalista ds. ochrony struktury krytycznej
 • Specjalista ds. informacji niejawnych
 • Kurs detektywistyczny
 • Specjalista bezpieczeństwa osobistego
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych
 • Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń